"

Nowoczesne podejście dostosowane do potrzeb biznesu

"
"

Doświadczenie, któremu warto zaufać.

"
"

Przemyślane rozwiązania, profesjonalna obsługa.

"
Nota prawna

Strona internetowa www.prawniklodz.eu (z wyłączeniem zakładki Porady prawne przez Internet) stanowi jedynie serwis informacyjny dla odbiorców polskich oraz zagranicznych.

Administratorem serwisu jest Kancelaria Radcy Prawnego Anny Synowiec-Michalczyk.

Prawa autorskie do wszelkich materiałów zamieszczonych w serwisie przysługują wyłącznie radcy prawnemu Annie Synowiec-Michalczyk.

Materiały zamieszczone w serwisie można drukować, kopiować i utrwalać w celach niekomercyjnych i dla użytku prywatnego użytkownika serwisu.  Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie tak skopiowanych materiałów, w szczególności na zamieszczanie ich w innych serwisach internetowych.

Użycie materiałów w niniejszego serwisu w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody administratora serwisu, oraz wyraźnego wskazania serwisu jako źródła pochodzenia materiałów.
Żadna informacja zamieszczona w serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów  prawa cywilnego.

Informuję, że administrator niniejszego serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach i serwisach internetowych, do których odnośniki  (linki) znajdują się na stronie internetowej www.prawniklodz.eu,

W czasie korzystania z serwisów należących do Kancelarii,  w szczególności z porad prawnych on-line  użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo.

Formularz kontaktowy